Pereiti prie turinio

Bendrovės akcininkų nuosavybės tvarkymas perduodamas profesionalams 2. UAB akcininkų apskaitos perdavimo sąskaitų tvarkytojui privalumai: 1. Perleidžiamos akcijos Tiek materialios, tiek nematerialios UAB akcijos gali būti perkamos ar parduodamos tuomet, kai atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas sąlygas, t. XI nuo 03 01 Žin. Jei per nustatytus terminus uždarosios akcinės bendrovės vadovas akcininkui praneša, kad kiti akcininkai nepageidauja įsigyti visų ketinamų parduoti akcijų, arba pranešimo nepateikia, akcininkas įgyja teisę savo nuožiūra akcijas parduoti už kainą, ne mažesnę, nei buvo nurodyta jo pranešime apie ketinimą parduoti akcijas.

Vien sąskaitos atidarymas centriniame depozitoriume kainuoja nuo 75,30 iki ,47 Eur. Procesas pasunkėjo Teisininkai teigia, kad notarinio sutarčių tvirtinimo reikalavimas sukėlė ir daugiau sąmyšio. Pavyzdžiui, kai lietuviškos įmonės akcijos perleidžiamos užsienio investuotojams.

įmonės akcijų pardavimas

Tiesa, svarbu akcentuoti, kad akcijų terminu apibrėžiami vertybiniai popieriai, kurie patvirtina įmonės juridinio asmens savininko akcininko teisę dalyvauti valdant UAB, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Arba paprasčiau tariant, akcijos — tai teisė į tam tikrą įmonės juridinio asmens turtą ar jo dalį.

[Vilniuje]: Fondų apskaitos specialistas (-ė)

Akcijų turintis asmuo yra laikomas įmonės juridinio asmens bendraturčiu. Perleidžiamos akcijos Tiek materialios, tiek nematerialios UAB akcijos gali būti perkamos ar parduodamos tuomet, kai atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytas sąlygas, t.

įmonės akcijų pardavimas

Akcijas parduodantis asmuo turi teisę pareikalauti, kad pirkėjas pateiktų adekvatų kainos už akcijas apmokėjimo užtikrinimą banko garantiją, įkeitimą ir kt. Jei siūlomų parduoti akcijų paklausa viršija jų pasiūlą, pageidaujantiems įsigyti naujų akcijų akcininkams akcijos skirstomos proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui.

UAB akcijų pirkimo—pardavimo sutartis sudaroma paprasta rašytine forma, išskyrus atvejus, kai Civilinis kodeksas nustato privalomą notarinę formą.

įmonės akcijų pardavimas

Pagal Civilinio kodekso nuostatas, akcijų pirkimo-pardavimo sutartis privalo būti notarinės formos, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų. Akcijų vertė dažnai priklauso nuo daugelio subjektyvių elementų, taip pat ir nuo vertintojo supratimo bei gaudymosi realioje rinkoje.

įmonės akcijų pardavimas

Maža to, akcijų vertė nėra labai pastovi - ji keičiasi tiek keičiantis įmonės finansiniams rezultatams, tiek ir ekonominei aplinkai. Todėl akcijos visuomet turėtų būti įvertinamos nešališkai ir profesionaliai. Kokia akcijų pardavimo sutartis reikalinga?

įmonės akcijų pardavimas

Lietuvos įstatymai numato, kad UAB akcininkų asmeninių vertybinių popierių sąskaitas tvarko jas išleidusi bendrovė. UAB turi būti sudaromas jos akcininkų sąrašas. Naujas sąrašas turi būti sudaromas nedelsiant po dokumentų apie vertybinių popierių savininkų pasikeitimą gavimo. Pakeistas UAB akcininkų sąrašas ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jo sudarymo turi būti pateikiamas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

įmonės akcijų pardavimas