Pereiti prie turinio

DK str. Tai yra vienintelis reikalavimas, jei steigiate profesinę sąjungą, kuri veiks darbdavio fizinio asmens, įmonės, įstaigos ar organizacijos, ar jų padalinio lygmeniu. To padaryti neįmanoma, jei nariai mano, jog profesinei sąjungai mokami mokesčiai turi būti kuo mažesni. Narystė profesinėje sąjungoje pasibaigia pateikus raštišką prašymą išstoti iš organizacijos ir darbdavio buhalterijai — nebeišskaičiuoti nario mokesčio. Tam pasitelkti galima kolektyvinio darbo ginčo inicijavimą, o jo neišsprendus profesinė sąjunga turi teisę skelbti streiką. Šakos gamybos, paslaugų, profesinės lygmeniu — viena ar kelios šio lygmens profesinių sąjungų organizacijos DK str.

profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas

Parašyta kovo 05 Švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Jolantai Urbanovič Vadovaudamiesi darbo kodekso straipsnio 4 dalimi ir Švietimo šakos kolektyvinių derybų  posėdžio  protokolo    nutarimu, prisistatome  kolektyvinėms  deryboms  dėl vienos  Lietuvos  švietimo  ir  mokslo  šakos  kolektyvinės  sutarties  deleguojame  du  atstovus: Sigitą Vaitkevičių ir Astą Lapinskienę.

Pridedame  reikalavimus naujai ruošiamai kolektyvinei sutarčiai: Didinti švietimo sistemos finansavimą iki 6 proc.

Parašyta kovo 05 Švietimo, mokslo ir sporto viceministrei Jolantai Urbanovič Vadovaudamiesi darbo kodekso straipsnio 4 dalimi ir Švietimo šakos kolektyvinių derybų  posėdžio  protokolo    nutarimu, prisistatome  kolektyvinėms  deryboms  dėl vienos  Lietuvos  švietimo  ir  mokslo  šakos  kolektyvinės  sutarties  deleguojame  du  atstovus: Sigitą Vaitkevičių ir Astą Lapinskienę. Pridedame  reikalavimus naujai ruošiamai kolektyvinei sutarčiai: Didinti švietimo sistemos finansavimą iki 6 proc.

BVP,  profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas aukštesnės švietimo kokybės. Nuo m. Mokslo ir studijų institucijų kolektyvinėse sutartyse, o jų nesant — kituose vidaus dokumentuose, apibrėžti,  kas  yra  kviestinis  dėstytojas ir kviestinis mokslo  darbuotojas,  ir  sutarti,  kokia tvarka jie būtų priimami į darbą, kokią didžiausią procentinę dalį jie sudaro visų dirbančių dėstytojų ir mokslo darbuotojų.

profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas

Jei kolektyvinė sutartis aukštojoje mokykloje nesudaryta arba jeigu joje šis klausimas neaptartas, tai laikoma, kad praėjus metams nuo sutarties įsigaliojimo, su dėstytojais ir mokslo darbuotojais kviestinio darbuotojo sutartys negali būti sudaromos. Aukštojo geriausia svetainė siūlo prekybininkų pasirinkimo variantus pedagoginio  darbuotojo  finansavimą  ir  apmokėjimą už  darbą susieti su darbuotojo užimama mokslinio etato ir pedagoginio etato dalimis.

profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas

Mokslinio darbo ir pedagoginio darbo dalis nustatyti jungtinėje mokslinio ir pedagoginio darbo sutartyje, atsižvelgiant  į  darbuotojo mokslinio  ir  pedagoginio darbo krūvio  profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas. Pedagoginio darbo  sutarties dalyje nustatyti tik pedagoginius atestacijos kriterijus, o mokslinius perkelti į mokslinės darbo sutarties dalį.

profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas

Aukštoji mokykla darbuotojui už dalyvavimą darbo grupėse, komisijose ir komitetuose jeigu tai nepriklauso pagal pareigas privalo mokėti darbo užmokestį pagal patirtas darbo sąnaudas. Daktaro mokslinį laipsnį turintis ir pedagogų rengime dalyvaujantis darbuotojas, tenkinantis  bazinius kvalifikacinius pedagoginiam darbuotojui keliamus reikalavimus, gali pradėti dirbti  eksperto ir metodininko pareigose, nepriklausomai nuo darbo stažo mokykloje trukmės.

Spausdinti El. Tačiau kiekviena įmonė — savita. O tai reiškia, jog įstatymuose kiekvieno ypatumo nenumatysi.

Panaikinti diskriminacinius reikalavimus publikacijoms nacionaliniuose leidiniuose, nes tai išstumia lietuvių kalbą iš mokslo sferos ir kenkia tokių dalykų, kaip lingvistika, dialektologija ir daugeliui kitų humanitarinių ir socialinių mokslo sričių, trukdo plėtoti tvarios regionų raidos politiką. Skiriant papildomą finansavimą aukštojo mokslo plėtotei pagal sutartį, atsižvelgti į socialinės partnerystės lygį kolektyvines sutartis, vidaus demokratija, santykiai su darbdaviu ir skirti procentą mažiau, jeigu aukštoji mokykla šito nesiekia.

Neokorporatyvizmas

Lėšas šakos kolektyvinės sutarties įgyvendinimui, jos įgyvendinimo stebėsenai ir priežiūrai ŠMSM profesinėms sąjungoms skiria per reikminius tyrimus.

Keisti valstybinių mokslininkų pensijų bazės dydį nuo m.

profesinių sąjungų sistemos apibrėžimas

Mokėti šias pensijas nepriklausomai nuo esamų mokslininkų darbinių santykių bei darbo pagal autorines sutartis laikantis Konstitucinio Teismo išaiškinimai m. Aprašymas Parašyta sausio 17 Informuojame, kad Lietuvos Respublikos metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Nr. XIII toliau — m.

Dalis šių lėšų numatyta švietimo srities viešojo sektoriaus įstaigose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui 10 proc. Švietimo srities viešojo sektoriaus įstaigose dirbančių kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimui numatytos lėšos yra suplanuotos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintuose  m.

Kolektyvines derybas tarp profesinių sąjungų ir darbdavių bei jų organizacijų, taip pat kolektyvinių sutarčių sudarymą reguliuoja Lietuvos Respublikos darbo kodekso DK — straipsniai. Kolektyvinės derybos Kolektyvinių derybų šalys Kolektyvinių derybų ir kolektyvinių sutarčių šalys sutampa, tai yra subjektai turintys teisę vesti kolektyvines derybas turi teisę ir sudaryti kolektyvines sutartis. Kolektyvinės sutartis yra dvišalė DK str. Kolektyvinėse derybose savo nariams — darbuotojams gali atstovauti tik profesinės sąjungos DK str.